Dette indlæg er et betalt indlæg - det indeholder betalte links.

I denne artikel tager vi et kig hvordan du udnytter varmen i dit hus på den bedst mulige måde. Hvis du har mulighed for at få fjernvarme der hvor du bor, er det den billigeste opvarmningsform. Fjernvarme giver dig en sikker og konstant varmeforsyning året rundt. Samtidig er det også et grønt alternativ, i for fold til gas og oliefyr. Vi kommer med 5 tips til hvordan du formår at varme dit hus op, på den mest optimale måde.

Tip #1, udskift det gamle fyr, og spar penge. Et ældre fyr er dyre i omkostninger, og udgiver ikke så meget varme som et nyere moderne. Dog er det vigtigt at det hænger sammen økonomiske, der bør laves nøje udregninger på hvor lang tid investeringen tager at få hjem, ved en udskiftning.

Tip #2, når du lægger eller nedgraver fjernvarmerør i jorden, er der nogle regler, man skal tage højde for. Hvor dybe skal rørene ligge og hvor meget varmetab er der. Et fjernvarmerør afgiver varme og bevirker derved en temperaturstigning i omgivelserne. Hvis du har et udeskur som du ønsker opvarmet, kan du med fordel lade rørene være synlige, så de på den måde afgiver varme.

Tip #3, undgå varme tab i præisoleret rør. Der findes flere måder hvorpå man kan beregne værdien af varmetabet fra fjernvarmerør. Undersøg hvor stort varme tabet er og udskift evt. rørene.

Tip #4, søg om tilskud til dine boligforbedringer. Du kan blandt andet søge om tilskud til at udskifte dit gamle varmeanlæg f.eks. oliefyr, varmepumpe, gasfyr og fjernvarmeanlæg.
Det er muligt, at få tilskud til at lægge fjernvarmerør og lave nyt fjernvarmesystem hvis du overgår til en mere energibesparende løsning. Der kan der være rigtig mange penge at spare på langt sigt, hvis du vælger de rigtige energiforbedringer til dit hus.

Tip #5, tænk over det gamle ordsprog “fyr ikke for gråspurvene”, skru ned for varmen i de rum der ikke bliver brugt, og sluk for varmen når der luftes ud.