Støj er en del af hverdagen, når man arbejder i et storrumskontor. Der er jo alt fra kollegaer, der smalltalker med hinanden til telefoner, der ringer dagen lang. Støj kan dog have en markant negativ indflydelse på medarbejdernes koncentration – det er meget svært at fokusere på sine arbejdsopgaver, hvis man konstant er omringet af larm og støj.

 

Der er dog meget, man kan gøre for at komme unødig støj til livs på trods af, at man arbejder i et storrumskontor.

 

Sørg for at de rigtige mennesker sidder sammen

Ofte er der ikke tænkt de store tanker i forhold til, hvem der bør sidde sammen. Det betyder, at mange slet ikke sidder ved siden af dem, de rent faktisk arbejder sammen med oftest eller at personer med koncentrationskrævende arbejde sidder ved siden af en sælger, der konstant snakker i telefon. Første skridt mod mindre støj på kontoret er således at ændre på folks arbejdspladser, så de rigtige sidder sammen.

 

Skab mere afstand mellem arbejdsstationer

Der er en del støjgener forbundet med bare at sidde meget tæt sammen. Arbejdstilsynets krav siger, at der skal være 12 kubikmeter luft pr. medarbejder – og det anbefales faktisk, at der er 10 kvadratmeter til rådighed pr. medarbejder i et storrumskontor.

 

Brug lydabsorbenter

Det er ikke altid nok bare at ændre på indretningen af kontoret eller skabe mere luft mellem arbejdsstationer. Der kan stadig være en del støj på kontoret. Det er derfor en god idé at gøre brug af lydabsorbenter som f.eks. skærmvægge til at stille op mellem arbejdsstationer og forskellige ”afdelinger” i storrumskontoret. Skærmvægge reducerer støj, så de personer, der taler meget i telefon, ikke længere forstyrrer de personer med koncentrationskrævende arbejde.

 

Investér i en telefonboks

Lydabsorbenter kan gøre meget, men nogle gange er der bare brug for mere. En telefonboks – et mobilt lokale inde i storrumskontoret – gør det muligt at indrette kontoret med flere mindre kontorer. Det kan være en fordel for de medarbejdere, der generelt har meget koncentrationskrævende arbejde – de kan bare trække sig tilbage i disse små kontorer. Telefonboksen kan også bruges som ekstra mødelokale.